ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

โทรศัพท์ :

035-434014   สำนักงาน

081-9087641  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์ 

086-7891138   ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร  


อีเมล์: eenet2022@gmail.com

Follow On Social Media