สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต